Asianajotoimisto Laura Oivanen palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä oikeudenkäynneissä ja muissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa asioissa 13 vuoden kokemuksella.

mm. seuraavat palvelut yksityishenkilöille:

 • riita-asiat

 • rikos- ja lähestymiskieltoasiat

 • lasten huolto-, asumis-, tapaamisoikeus- ja elatusasiat

 • isyyden vahvistamiseen ja kumoamiseen liittyvät asiat
 • avioehdot, ositukset ja omaisuuden erottelut

 • testamentit, perunkirjoitukset ja perinnönjaot

 • kauppa- ja lahjakirjat

 • edunvalvontavaltuutukset

 • kuluttajansuoja-asiat

 • vuokra ja häätö

 • asunto- ja kiinteistökauppariidat

 • vakuutuksiin liittyvät riita-asiat

 • vahingonkorvausasiat

 • velkomusasiat

 • asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat

 • työoikeudelliset asiat

 • sopimusoikeudelliset asiat

 • muut oikeudenkäynneissä käsiteltävät asiat

mm. seuraavat palvelut yrityksille:

 • riita-asiat

 • rikosasiat

 • vahingonkorvausasiat

 • velkomusasiat

 • yhtiöoikeus

 • vero-oikeus

 • työoikeudelliset asiat

 • sopimusoikeudelliset asiat

 • insolvenssioikeus (konkurssit ja yrityssaneeraukset)

 • muut oikeudenkäynneissä käsiteltävät asiat